ATAKOÇ, mükemmel kalite anlayışıyla sürekli müşteri memnuniyetini öncelik edinmiş, reklam stratejisini de müşteri memnuniyetinden doğan referans ağı üzerine bina etmiştir. Sektöründe-okul firma- ünvanlıyla ünlenen ATAKOÇ yaptığı yatırımlarla geleceğe umutla bakmaktadır.

Adres : 1183. Sokak Ostim - Yenimahalle - Ankara +90 312 354 23 87 info@atakoc.com.tr
Back to top
Image Alt

Sürdürülebilirlik

  /  Sürdürülebilirlik
Atakoç Kalıp Sanayi

Sürdürülebilirlik

İmalat Süreçleri Politikamız

Atakoç Kalıp olarak, “Sürdürülebilir Savunma Sanayi İmalat Süreçleri Politikası” ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin bilinciyle, tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu sürekli ve dinamik tutacak bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Şirket kültürümüz insan haklarına saygılı bir yönetim ile sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi prensibini ilke edinerek sosyal ve çevresel anlamda bölge ve sektörde örnek ve öncü bir kuruluş olma gayesindedir.;

 

Atakoç Kalıp  Yönetimi olarak;

  • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayışla varlığımızı sürdüreceğimizi,
  • Faaliyetlerimizle ilgili her türlü yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyarak Çevre ve İSG Politikalarımız çerçevesinde tüm faaliyet ve yatırımlarımızı Yare Makina Çevre ve İSG Yönetim Sistemi ve Politikalarına göre yürüteceğimizi,
  • Çevre, eğitim, sağlık ve diğer sosyal sorumluluk alanına giren tüm konularda; sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul edeceğimizi,
  • Hammadde, doğal kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı ve etkin kullanım yöntemlerinin yeniliği ve sürekliliğini sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve nakliyeden kaynaklı çevresel etiklerin düzeyini azaltacağımızı,
  • Paydaşlarımızla etkileşimimiz ile ortaya çıkan toplumsal değerlere ülkemiz ve dünya geleceği açısından öneminin bilinciyle yaklaşacağımızı,
  • Daha bilinçli bir gelecek için eğitimler ile Sürdürülebilir Üretim bilincini geliştireceğimizi,
  • Sürdürülebilir üretim çerçevesinde sosyal ve çevresel olarak ulusal ve uluslararası standartla uygun üretim ve şeffaf bir yaklaşım ile sektördeki güçlü konumunu koruyarak sürekli olarak gelişmeyi ilke edineceğimizi taahhüt ederiz.